لوگو ها 1
لوگو پروتئین گستر سینا 1
لوگو گوشتیران 1
لوگو ماهیران 1
لوگو مرغ خانگی 1
 • آدرس شرکت پروتئین گستر سینا (واحد گوشتیران ) : تهران شادآباد خیابان ۱۷ شهریور شرکت پروتئین گستر سینا (واحد گوشتیران)
 • تلفن پروتئین گستر سینا ( واحد گوشتیران ) : ۶۶۸۰۶۲۷۲ ۰۲۱   –   ۶۶۸۰۷۲۷۱ ۰۲۱
 • فکس : ۶۶۸۰۲۸۸۸-۰۲۱
 • تلفن فروش شهرستان  : ۶۶۸۲۵۰۳۶-۰۲۱
 • فکس فروش شهرستان : ۶۶۷۸۵۷۸۸-۰۲۱
 • کد پستی : ۱۳۷۱۹۳۷۹۸۱        صندوق پستی : ۱۳۱۸۵/۱۷۵۴
 • پست الکترونیک سینا پروتئین : info@pgsina.com
 • صفحه ما در اینستاگرام : https://www.instagram.com/sinaprotein_official
 • تلفن سازمان فروش تهران : ۶۶۸۰۴۰۰۰ ۰۲۱ – ۶۶۸۲۰۰۳۶ ۰۲۱ – ۶۶۳۹۶۱۴۵ ۰۲۱ – ۶۶۳۹۶۲۳۵ ۰۲۱ – ۶۶۸۱۸۰۰۴ ۰۲۱ – ۶۶۸۱۰۰۳۱ ۰۲۱ – ۶۶۸۱۴۸۶۶ ۰۲۱ – ۶۶۸۱۰۰۸۹ ۰۲۱
 • فکس سازمان فروش تهران : ۶۶۳۹۶۱۳۲ ۰۲۱
 • آدرس واحد مرغ خانگی ( مرغ طیور ارومیه ) : ارومیه کیلومتر ۱۵ جاده سلماس
 • تلفن ارومیه : ۳۲۵۱۶۴۱۴ ۰۴۴ – ۳۲۵۱۶۳۲۵ ۰۴۴
 • فکس مدیریت : ۳۲۵۱۶۲۸۸ ۰۴۴
 • ارتباط با مشتریان : ۳۲۵۱۶۲۰۱ ۰۴۴
 • صندوق پستی ارومیه  : ۸۴۹
 • آدرس شرکت مرغ مادر خرمدره زنجان : خرمدره ، جنب پل راه آهن ، مجتمع مرغ مادر خرمدره
 • تلفن خرمدره  : ۳۵۵۲۹۹۰۱ ۰۲۴
فهرست